Signer Expert

Ingenico IWE280
Ingenico IWE280
Ingenico IWE280
Ingenico IWE280
Ingenico IWE280

Son Kullanıcı Modunda E-Belge İsteği Oluşturma

Son kullanıcı modu; Bir entegratöre bağlı olarak E-fatura, E-Arşiv yada e-İrsaliye hizmeti almak isteyen firmaların dijital imzasına bağlanarak EnvelopedTransform biçiminde imzalı bir kullanıcı açma formu (XML) oluşturabilen moddur. İşlem sonunda entegratör tarafından seri olarak imzalanabilecek bir XML dosya oluşur. İmza Biçimi:XAdES BES , İmza Algoritması:RSA_SHA256 dır.

Entegratör Modunda E-Belge İsteği Onaylama

Entegratör Modu: Son Kullanıcı modu ile oluşturulan XAdES BES biçimindeki hizmet alacak firma imzasını içeren dosyanın (XML) seri olarak entegratörün imzası ile imzalanabildiği moddur.İşlem sonunda entegratör tarafından seri olarak imzalanabilecek bir XML dosya oluşur. Bu dasya GIB'e iletebilebilecek zarfsız kullanıcı formunu içerir.

UBL İmzalama

EFatura , EArşiv , Eİrsaliye belgelerinin imzalanmasıdır. İmzasız olarak oluşturulan belgelere XAdES_BES SHA-256 imza atılır. Atılan imza müfredata uygundur ve uluslar arası geçerliliğe sahiptir. Otoriteler tarafında yayınlanan araçlarca imza doğruluğu teyit edilir.

PDF İmzalama

İş hayatında kullanılan PDF dosyalarınız için PaDEs imza atılır ve oluşturduğunuz PDF dosyanın değişmezliği ve güvenliği sağlanmış olur. Yaygın olarak kullanılan PDF görüntüleme araçlarında atılan imzalar kontrol edilebilir.

EDefter İmzalama

Elektronik ortamda oluşturulan Büyük Defter ve Yevmiye Defterine XAdES_BES SHA-256 Enveloped Transform imza atılır. Atılan imza müfredata uygundur ve uluslararası geçerliliğe sahiptir. Otoriteler tarafında yayınlanan araçlarca imza doğruluğu teyit edilir.

İmza Doğrulama

Uluslararası geçerliği olan tüm imzalı dökümanların imza kontrolü yapılır. Otoriteler tarafından kabul görmüş tüm kontroller uygulanarak , müfredata uygun net imza kontrol sonucu elde edilir.Core validation , Signature Value , References , Signer Certificate , Signing Certificate Property , Signing Certificate , Turkish Signature Profile , Signing Time Kontrolleri başlıca validasyon aşamalarıdır.

Dağıtım Biçimleri

Sınırsız lisans , Sınırlı Lisans , Kaynak Kod (.NET FrameWork)